Flera arbeten beställdes från Mandini Missionsstation av Fader Gérard Lagleder.

(Bild till vänster är innan restaurering, bild till höger efter.)

St Anthony and the child


Our Lady