Ett av de större arbeten jag gjorde var ett altare som farit illa i fukten. Hela altaret monterades ned och restaurerades.

Kyrkan

Altaret när vi hämtade det

Bilder från restaureringsarbetet
Färdiga resultatet på plats i kyrkan