När jag blev lite mera etablerad fick jag en förfrågan om ett krucifix uppe i Namibia som behövde åtgärdas. Krucifixet flögs ned till min ateljé i Durban tillsammans med några änglastatyer.
(Bild till vänster är innan restaurering, bild till höger efter.)