Jag gjorde också en del arbeten åt en antikhandel som hette ”Years ago”.
Ofta handlade det om målningar av olika slag.

Före restaurering:


Efter Restaurering: